ข้อตกลง และ เงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการจาก new era games

(กรุณาอ่านและทำความเข้าใจให้ละเอียดก่อนที่จะคลิกซื้อสินค้าใดๆ)

สินค้า/บริการทุกอย่างใน new era games นั้น หากซื้อแล้วจะไม่สามารถคืนเงินได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม  โดยลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทางร้าน โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าแล้วต้องทำการโอนเงินภายใน 48 ชั่วโมงนับตั้งแต่ทำรายการเสร็จสมบูรณ์ มิเช่นนั้นจะถือว่า คำสั่งซื้อนั้นเป็นโมฆะ 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าในหมวด PC GAME, Online Game Code

New era games มีความยินดีที่จะเปลี่ยน Product Code ชุดใหม่ให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด โดยไม่คิดมูลค่า ถ้าหากลูกค้าไม่สามารถนำ Product Code จากทางร้านไปเปิดการใช้งานหรือ Activate ได้ และลูกค้าต้องสามารถแสดงหลักฐานยืนยันกับทางร้านได้ (เช่น Screen Shot ภาพหน้าจอ) โดยกรณีดังกล่าวนี้ จะต้องไม่ขัดกับ เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

ในการแจ้งเปลี่ยน Product Code ลูกค้ามีเวลา 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมงนับจากวันที่ได้รับ Product Code แล้วเท่านั้น  หากเกินเวลาดังกล่าวทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี

ในกรณีที่บังเอิญสินค้าหมดStock  แล้วทางลูกค้าไม่อยากรอสินค้า LOT ใหม่ ซึ่งอาจจะใช้เวลานาน  ทางร้านจะจัดเปลี่ยน Product Code ของเกมอื่นให้แทน โดยที่มูลค่าของสินค้านั้นๆ จะต้องไม่มากไปกว่าสินค้าตัวเดิมที่ลูกค้าสั่งซื้อ หรืออยู่ในดุลพินิจของทางร้าน โดยจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป ถ้าหากสินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนนั้นมูลค่าต่ำกว่า Product Code ที่มีปัญหา  ทางร้านจะหักส่วนต่างคิดเป็นส่วนลดให้ในอนาคตต่อไป

สินค้า/บริการทุกอย่างใน new era games นั้น หากซื้อแล้วจะไม่รับคืนเงินทั้งสิ้นไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม 

เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในการรับประกันสินค้าในหมวด PC GAME, Online Game Code

ลูกค้ามีการใช้งาน Product Code ผิดประเภท  เช่นลูกค้าไม่สามารถนำ Product Code จาก Origin ไปเปิดการใช้งานบน Steam ได้เป็นต้น

ลูกค้า เปิดการใช้งานหรือ Activate เกมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถเล่นเกมนั้นๆได้ อันเป็นผลเนื่องมาจาก สเป็คเครื่อง/ระบบปฎิบัติการ/ระบบNetwork/ระบบ Internet ของลูกค้ามีปัญหา แต่อย่างไรก็ดีทางร้านมีความยินดีและเต็มใจที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างจริงจัง  เพื่อให้ลูกค้าสามารถเล่นเกมนั้ันๆได้ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อกับทางร้านก่อนเสมอๆเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น

ลูกค้าไม่สามารถขอเปลี่ยน Product Code ได้ถ้าลูกค้า เปิดการใช้งานหรือ Activate เกมเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถูกแบนจากผู้ให้บริการนั้นๆเพราะ ใช้โปรแกรมช่วยเล่นทุกชนิด เช่น Aimbot, Wallhack, Multihack, Macrohotkey ฯลฯ รวมไปถึง Account ของลูกค้าที่ถูกระงับการใช้งานหรือยกเลิกอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีนี้ด้วยเช่นกัน

เกมที่อยู่ในหมวด Restrict Zone ทุกเกม รวมไปถึง Account ของลูกค้าที่ถูกระงับการใช้งานหรือยกเลิกอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้งานเกมที่อยู่ในหมวดนี้ด้วยเช่นกัน ลูกค้าไม่สามารถขอเปลี่ยนเกม/คืนเงิน  เกมที่อยู่ในหมวด Retail และ GFWL ได้ หากเหตุผลดังกล่าวเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถ หาISO หรือไฟล์ติดตั้ง หรือแผ่นเกมมาลงเกมได้   รวมไปถึงไม่สามารถ Activate เกมได้อันเนื่องมาจากตัวติดตั้งเกมนั้นไม่สมบูรณ์เช่นกัน