ฟอร์มยืนยันการชำระเงิน

ธนาคารกสิกรไทย บริษัท นิว อีร่า เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 018-3-96931-5
Prompt Pay บริษัท นิว อีร่า เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุลคล/Tax ID No. 010-555-816-0020